“Van strategie naar bewonerstafel”

Niet over, maar mét mensen praten, dat doet Marjolein als procesmanager stedelijke vernieuwing. “Ik houd van strategisch denken, als ik het kan koppelen aan de praktijk. Die vertaalslag is wat het leuk maakt, van strategie naar de bewonerstafel.”

Procesmanager bij Ymere

Marjolein studeerde sociale geografie en werkt sinds 2018 bij Ymere. In haar rol zorgt ze ervoor dat de huurderskant vertegenwoordigd wordt in een project. Bijvoorbeeld bij renovatieprojecten of bij sloop/nieuwbouw. Marjolein: “Hoe bereik je zo’n groot mogelijke doelgroep? En hoe betrek je huurders in een vroeg stadium? Deze functie bevat voor mij een interessante combinatie van strategisch denken, contact met huurders, goed kunnen schakelen en dat leuk vinden.” 

Ingewikkeld, maar met effect

In haar werk is Marjolein verantwoordelijk voor twee regio’s in Haarlemmermeer en Amsterdam. 

“Geen dag is hetzelfde. Ik heb te maken met de besluitvorming van de directie, over investeringen en projecten. Tegelijkertijd is het mijn verantwoordelijkheid dat bewoners gehoord worden, bijvoorbeeld door het houden van woonbelevingsonderzoeken. We laten een bewonerscommissie in zo’n geval bijvoorbeeld meebepalen in het selectieproces van het onderzoeksbureau. Dit kost in eerste instantie tijd, maar betaalt zich in een later stadium van een project altijd uit. Het mooie is: er komt altijd iets positiefs uit het helder krijgen van rollen en verwachtingen.” 

0905 Goulmy Ymere

Participatie

 “Bij complexe projecten weten we soms gewoon nog niet of we gaan slopen. Dan willen we van bewoners graag weten: waar moeten we rekening mee houden, wat moet blijven? Als je dan samen een plan ontwikkelt, voelen huurders zich gehoord en dat komt een plan ten goede. Daarom ontwikkelden we de Leidraad Participatie, ook weer samen met huurdersorganisaties. Een spannend en positief traject. Sinds 2021 werkt Stedelijke Vernieuwing in de meeste projecten met deze leidraad.” 

Samenwerken, sparren en afstemmen

Co-making is sowieso heel belangrijk bij Ymere, zowel intern als extern. Het maken van de leidraad deed ze niet alleen met de bewoners. “Het leuke aan onze afdeling Stedelijke Vernieuwing is dat mensen elkaar opzoeken om te sparren. En werken in projectteams is een belangrijk aspect van mijn werk. We vliegen experts in en zorgen dat we intern alles goed afstemmen. Daarnaast zit ik in het netwerk van zeven woningcorporaties, huurderskoepels en de gemeente. We maken afspraken over stedelijke vernieuwing en praten met mensen in plaats van over mensen. Die benadering heeft Ymere veel gebracht.” 

0997 Goulmy Ymere

Uitgenodigd om ideeën te delen  

Een betere plek voor huurders aan tafel creëren, het sluit mooi aan bij Ymere’s strategie ‘Samen thuis’. Marjolein: “Onze afdeling is hier voorloper in en daar ben ik trots op. Het is onze missie dit als een olievlek te verspreiden binnen de organisatie. Sowieso voel ik me binnen Ymere altijd uitgenodigd om ideeën te delen. Een mooi gegeven en zeker niet vanzelfsprekend in bedrijven.”